เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 6 มีนาคม 2567   นายธูป   รอดจอหอ   นายกเทศมนตรีตำบลตลาด  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประชุม โดยมีคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด ชั้น 3  เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา และมอบป้ายชุมชนและป้ายโครงสร้างคณะกรรมการชุมชน เพื่อติดตั้ง ณ ที่ทำการต่อไป

2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15