เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2567


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยท่านนายกธูป รอดจอหอ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ท่านว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลตลาด ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลตำบล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์คัดแยกขยะ ให้ขยะเกิดมูลค่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตร ม.7 โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.การรับสมาชิกธนาคารขยะ 2.การรับบริจาคขยะรีไซเคิล 3.การซื้อขายขยะรีไซเคิล

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06