เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอยภัยในชีวิตประจำวันของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06