เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางวิไล นาคดิลค รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่วครัด ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ 

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29