เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน"


(1) ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีคำบลตลาด เปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด (2) สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม : ประชาชนตำบลตลาด จำนวน 50 คน (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ส่งเสริมความรู้ให้ผู้มีกรณีพิพาทนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องร้องคดี ทำให้ข้อพิพาทยุติลงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชน ตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ 1. ที่พึ่ง “ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท” (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน : ไม่มี

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29