เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการ To Be Number One


วันที่ 24 สิงหาคม 2566

นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย นายสนอง ไขโพธิ์ นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด และ ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาด ร่วมเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมฟาวเท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22