เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


บุคคลดีเด่น" ด้านการพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 21 เมษายน 2566 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัล "โล่เกียรติคุณ บุคคลดีเด่น" ด้านการพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในนามของเทศบาลตำบลตลาด มีความยินดีที่ผู้บริหารเทศบาล ได้รับการเชิดชูเกียรติ ครั้งนี้

ขอขอบคุณ หน่วยงานในพื้นที่ และตัวแทนผู้นำชุมชน ที่ได้มีส่วนนำเสนอข้อมูลครั้งนี้

1. นายสุรชัย พฤกษาพิสิฐ ผอ.รพ.สต. กระฉอด

2. นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด

3. นายวินัย ชวนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

4. นางนัดดา ตอนจอหอ รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด

2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15