เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลตลาดรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคคลด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ซึ่ง นายธูป รอดจอหอ ดำรงตำแหน่งเป็น นายกเทศมนตรีตำบลตลาด  มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้   เห็นควนเชิดชูเกียรติท่านให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21