เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย


วันที่ 14 มีนาคม 2566  ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลตลาด  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพแบบ 4 smart โดยมีกลุ่มเป้าหมายกว่า 80 คน จัดอบรม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด

2023-04-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14