เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอมรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566


วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดดำเนินโครงการอมรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566  ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ และแกนนำการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 126 คน   ซึ่งกิจกรรมมีทั้งรูปแบบการรับฟังการบรรยายความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกรูปแบบ

2023-04-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14