เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทย โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ณ  ห้องประชุม  Korat  Hall  1  ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช

2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15