เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทย โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ฯ ณ  ห้องประชุม  Korat  Hall  1  ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช

2023-04-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14