เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และเครือข่ายการดำเนินงานกองทุน ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และเครือข่ายการดำเนินงานกองทุน ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและจัดทำแผนงานด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดมุมมองในด้านการพัฒนารูปแบบใหม่ โดยกำหนดการดำเนินจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 โดยมี นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการอบรม ณ โรงแรม สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว และศึกษาดูงาน ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22