เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาชนร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ได้ประชุมร่วมกับประชาชน ผู้นำชุมชน ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดให้ได้รับทราบและเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทิ้งน้ำเสียในพื้นที่ ม. 4 บ้านโพธิ์  ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลา SML บ้านโพธิ์ ม.4 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25