เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ภายใต้การกำกับดุแลของเทสบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชมรมฯ มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกรรมการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21