เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ภายใต้การกำกับดุแลของเทสบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชมรมฯ มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกรรมการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25