เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ภายใต้การกำกับดุแลของเทสบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชมรมฯ มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกรรมการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน

2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22