เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการ ”อิ่มบุญ สุขใจเด็กปฐมวัย วันขึ้นปีใหม่”


ันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด จัดโครงการ ”อิ่มบุญ สุขใจเด็กปฐมวัย วันขึ้นปีใหม่” ได้ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15