เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเข้าร่วมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตรตามระบบ GAP และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบ GAP เพิ่มมากขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจากอำเภอเมืองฯ อำเภอโนนสูง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าอบรมจำนวน 40 คน ณ  ศาลาประชาคม ม.๓ และศึกษาดูงาน บ้านสวนน้องปาร์ตี้ ม.๓ บ้านตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21