เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร(อุทกภัย) ระดับตำบล


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด มอบหมายให้นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร(อุทกภัย พายุโนรู) ระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา กำนันตำบลตลาด นักวิชาการเกษตร สนง.เกษตร อ.เมือง และ จนท.เทศบาลที่รับผิดชอบงานเกษตร ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรอง แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบอุทกภัย(พายุโนรู) ม.1,7,8 จำนวน 4 ราย

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-19
2022-12-09
2022-11-30