เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรอง ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบอุทกภัย(พายุโนรู)


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรอง ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบอุทกภัย(พายุโนรู) ม..1,6,7,8

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18