เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรอง ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบอุทกภัย(พายุโนรู)


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรอง ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบอุทกภัย(พายุโนรู) ม..1,6,7,8

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29