เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลโคราชฮอสพิทอล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้จัดทำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการตาบอดเนื่องจากการรักษาที่ไม่ทันท่วงทีอีกทั้งเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยให้บริการผู้ป่วยตาต้อกระจกที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด  เวลา  ๐๙.๐๐ –  ๑๒.๐๐  น.

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18