เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรองด้านการเกษตร ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะอุทกภัย (พายุโน


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้หมายให้นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนากเทศมนตรีตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่งานเกษตร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายและรับรองด้านการเกษตร ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะอุทกภัย (พายุโนรู) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18