เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กรณีหมดวาระ


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และนายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกฯ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กรณีหมดวาระ โดยสำนักงานพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอ นายวันชัย ไขโพธิ์ และนางสุวรรณี สมัครค้า เป็นผู้นำ อช.ตำบลตลาด ณ ศาลา SML บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-19
2022-12-09
2022-11-30