เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕


วันที่ 28 กันยายน 2565
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตลาด ร่วมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเด็กและเยาวชน ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18