เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมสัมนาอาสาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ.เมืองนครราชสีมา


วันที่ 22 กันยายน 2565 นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และ อกม.ทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าประชุมสัมนาอาสาเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ.เมืองนครราชสีมา  เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการปฏบัติงานของทางราชการในด้านต่างๆ  และมอบหมายแนวทางการดำเนินงานด้านเกษตรในปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลจอหอ

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18