เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"


วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 (สวนป่า) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

 

2022-09-28
2022-09-23
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17