เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง


วันที่ 7 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 6 ราย เข้าร่วมกิจกรรรมโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2022-09-28
2022-09-23
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17