เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาคมตรวจรองรับพื้นที่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2565/66


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด มอบหมายให้นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกเทสมนตรีตำบลตลาด เปิดประชาคมตรวจรองรับพื้นที่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2565/66 เพื่อให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นไปตามมาตรการ/นโยบายภาครัฐ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมขำนวน 300 คน ณ วัดโคกตลาด หมู่ 1 บ้านตลาด

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18