เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 30 สิงหาคม 2565  นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ำใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18