เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการระงับอัตคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด มอบหมายให้นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการระงับอัตคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ปลัดเทศบาล คณะครูโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21