เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการระงับอัตคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา


วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด มอบหมายให้นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการระงับอัตคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ปลัดเทศบาล คณะครูโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18