เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ตกเกณฑ์จากข้อมูล TPMAP


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด  นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายทรงโปรด เพ็ชรสุข
 ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลตลาด ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ตกเกณฑ์จากข้อมูล TPMAP ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อไป

2022-08-12
2022-08-10
2022-08-06
2022-08-01
2022-07-19
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01