เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสนอง ไขโพธิ์ และนางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แก่ อสม.ตำบลตลาด ทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานควบคุมโรค ในพื้นที่ตำบลตลาด ต่อไป

2022-06-21
2022-06-11
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-03
2022-06-03
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-23