เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป)


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป) การแปรรูปอาหาร  เพื่อให้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์   โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ลานอเนกประสงค์ วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังวัดนครราชสีมา 
  การฝึกอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 (สามารถดำเนินกิจกรรมได้)

2022-08-12
2022-08-10
2022-08-06
2022-08-01
2022-07-19
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01