เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ)


 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ) การประดิษฐ์ของชำรวย เพื่อให้มีความรู้ สามารถนำแนวทางการประกอบอาชีพดำรงตนอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังวัดนครราชสีมา  การฝึกอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 (สามารถดำเนินกิจกรรมได้)

2022-08-12
2022-08-10
2022-08-06
2022-08-01
2022-07-19
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01