เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรม "โครงการปลูกไผ่ 1 ล้านต่น เพื่อคนโคราช"


ันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายธูป รอดจอหอ นายก ทต.ตลาด ได้มอบหมายให้นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายก ทต.ตลาด พร้อมด้วยจ้าหน้าที่งานเกษตร และเจ้าหน้าที่เกษตร จากสนง.เกษตรอำเภอเมืองนครราขสีมา ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกไผ่ 1 ล้านต่น เพื่อคนโคราช" ของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตำบลตลาด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  พร่อมสร้างอาหารให้แก่ชุมชน และเป็นไม้ใช้สอยในท้องถิ่น  ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่และแจกจ่ายต้นไผ่ให้กับสมาชิกกลุ่ม ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)หมู่ที่ 4 ต.ตลาด

2022-08-12
2022-08-10
2022-08-06
2022-08-01
2022-07-19
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01