เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565


วันที่ 12 เม.ย.2565 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีกิจกรรมมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลตลาด และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรสิ่งที่ดี และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทสบาล ณ สนามสวนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25