เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565


วันที่ 12 เม.ย.2565 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีกิจกรรมมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำเทศบาลตำบลตลาด และรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรสิ่งที่ดี และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทสบาล ณ สนามสวนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21