เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


พิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้มอบหมายให้ นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564 อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุม อบต.จอหอ  อ.เมือง จ.นครราขสีมา   ในการนี้มีเกษตรกรตำบลตลาด ได้รับเงินช่วยเหลือฯจำนวน 7 ราย เป็นเงิน 37,620 บาท

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25