เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


พิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้มอบหมายให้ นายเกริกชัย นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2564 อ.เมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุม อบต.จอหอ  อ.เมือง จ.นครราขสีมา   ในการนี้มีเกษตรกรตำบลตลาด ได้รับเงินช่วยเหลือฯจำนวน 7 ราย เป็นเงิน 37,620 บาท

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29