เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นากยเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย นายสนอง ไขโพธิ์ และนางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลตลาด

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25