เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม (แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ) ในการประเมิน ITA ประจำปีฯ 2565


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม (แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ) ในการประเมิน ITA ประจำปีฯ 2565 ของประชาขนที่ใช้บริการงานต่างๆของเทศบาลตำบลตลาด กลุ่มตัวอย่างประชาขน จำนวน 40 คน ณ สนง.เทศบาลตำบลตลาด (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ในวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25