เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565


วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพสต.กระฉอด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาด ต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนคราาชสีมา ที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ ณ ตลาดนงค์เล็ก ตำบลตลาด อำเภืองเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2022-01-17
2022-01-14
2022-01-06
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-07
2021-12-03