เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565


วันที่ 29 ธัยวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. รพ.สต.กระฉอด เข้าร่วมโครงการฯ และให้บริการอนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณริมถนนเส้นทางบ้านบุ - ลองตอง หน้า สนง.เทศบาลตำบลตลาด
2022-01-17
2022-01-14
2022-01-06
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-22
2021-12-22
2021-12-07
2021-12-03