เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ขุดลอกร่องระบายน้ำเขตทางหลวง ถนนมิตรภาพช่วงสะพานสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด ได้พบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก กรมทางหลวง ที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเขตทางหลวง ถนนมิตรภาพช่วงสะพานสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21