เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ขุดลอกร่องระบายน้ำเขตทางหลวง ถนนมิตรภาพช่วงสะพานสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด ได้พบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก กรมทางหลวง ที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเขตทางหลวง ถนนมิตรภาพช่วงสะพานสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22