เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลตลาด "วัดโคกตลาด"


ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกวัดแห่งหนึ่งของโคราช ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะเห็นได้จากโบสถ์ ที่จะมีลักษณ์คล้าย ๆกับที่วัดหมื่นไวย วัดโคกไผ่ วัดอิสาน เป็นต้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2224 วันเดือนไม่ปรากฏหลักฐาน ไม่ทราบว่าผู้ใด้ป็นผู้สร้าง แต่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 28 แห่งกรุ่งศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2266 สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ กษัตริย์องค์ที่ 31 แห่งกรุ่งศรีอยุธยาเป็นผู้พระราชทาน นอกจากนี้ยังพบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ภายในวัด ก่อสร้างเป็นรูปบาตรพระขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร บรรจุน้ำได้มากถึง 3,000 ลิตร สร้างมานานกว่า 20 ปี เนื่องจากในอดีตวัดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง พระสงฆ์ภายในวัดต้องเดินเท้าไปตักน้ำที่บ่อน้ำซึ่งอยู่ห่างไกลจากวัด จึงคิดสร้างถังน้ำขึ้นมา

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06