เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส


เทศบาลตำบลตลาดได้ลงพื้นที่สอบถามความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยผ่านการประชาคมเพื่อให้ความช่วยเหลือของ บ้านโพธิ์ ม.4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29