เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนศูนย์ดำรงธรรมนครราชสีมา


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาดได้แก้ไขความเดือดร้อนประชาชนศูนย์ดำรงธรรมนครราชสีมา กรณีบ้านข้างเคียงปลูกต้นไม้และก่อไม้ไผ่ รุกร้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านผู้ร้องเรียน 
2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29