เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับสำนักงานพัฒนากรอำเภอเมืองนครราชสีมา โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด
2022-09-28
2022-09-23
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17