เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


วันอาสาฬบูชา ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายดวน ฤทธิ์จอหอ พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลตลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ได้ทำกิจกรรมตักบาตรทำบุญในช่วงเช้า ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบอุโบสถ

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29