เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


วันที่ 10-16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยบูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.รต.กระฉอด ตำรวจ และมูลนิธิต่างๆ
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25