เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ได้ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนหน้า ตลอดจนการเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานให้มีความซื้อสัตย์และความโปร่งใส และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค 19
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25