เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติเทศบาลตำบลตลาด


เทศบาลตำบลตลาดจัดใหม้กิจกรรมเคารพธงชาติในหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร.ร.ผู้สูงอายุ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และประชาชนที่มาติดต่อ ได้ทำกิจกรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้มีความซื้อสัตย์ในการปฏิบัตงาน
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06