เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาด


เทศบาลตำบลตลาด ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หน้าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลตลาด
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06