เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ปี 2 ประจำปี 2564


วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ปี 2 ประจำปี 2564 โดยนายดวน ฤทธ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงพนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ท่ามกลางความครื้นเครงเฮฮา ให้กับผู้เข้าร่วมงานและกองเชียร์เป็นอย่างมาก ขบวนแห่ที่มีการแต่งกายและนำเอาวิถีวัฒนธรรม ชีวิตของชาวพื้นบ้าน ออกมาถ่ายทอด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลตลาด ณ วัดบำรุงธรรม
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06